Контакти

Адрес за кореспонденция - Съюз на учените в България - Плевен:

ул. "Васил Левски" № 150, ет. 3, 5800 Плевен

Телефон: 0889 400 980 / 0887 199 030

E-mail: sub_pleven@mail.bg