Награда по хуманитаристика на името на академик Юрдан Трифонов

Наградени учени с наградата по хуманитаристика на името на академик Юрдан Трифонов през годините 

 

Посмъртно на  проф. Михаил Грънчаров, протокол 10 от 16.10.2009 г.

Доц. Милко Аспарухов е носител на наградата на името на акад. Ю. Трифонов за 2010 година

 

Доц. Свобода Гюрова е носител на наградата на името на акад. Ю. Трифонов за 2011 година

 

Пелин Пелинов е носител на наградата на името на акад. Ю. Трифонов за 2012 година

 

Акад. Светлин Русев е носител на наградата на името на акад. Ю. Трифонов за 2013 година

 

Северняшкият ансамбъл „Иван Вълев“ е носител на наградата на името на акад. Ю. Трифонов за 2014 година

 

Илия Петров  е носител на наградата на името на акад. Ю. Трифонов за 2015 година

 

 

Красимир Петров е носител на наградата на името на акад. Ю. Трифонов за 2017 година

 

Теодора Ковачева е носител на наградата на името на акад. Ю. Трифонов за 2018 година

 

Деян Белчев е носител на наградата на името на акад. Ю. Трифонов за 2019 година, протокол 8 от 14.10