Новини

Награда по хуманитаристика на името на академик Юрдан Трифонов

Наградени учени с наградата по хуманитаристика на името на академик Юрдан Трифонов през годините    Доц. Милко Аспарухов е носител на наградата на името на акад. Ю. Трифонов за 2010 година   Доц. Свобода Гюрова е носител на наградата на името на акад. Ю. Трифонов за 2011 година   Пелин Пелинов е носител на наградата…

Илия Петров – Жив компютър – ново смятане

Илия Петров – Жив компютър – ново смятане Най-новото смятане в аритметиката Илия Петров – Жив компютър – ново смятане   ОТЗИВИ в сайтовете на Интернет Виж изображения, видеоклипове. Напиши ключовите думи точно: Смятането в аритметиката през вековете Световни откриватели в аритметиката и математиката Най-великите световни откриватели в смятането на аритметиката Новите открития в аритметиката…