Новини

НАЙ-НОВОТО ДЕЛЕНИЕ В АРИТМЕТИКАТА И В СВЕТА Илия Петров – член на Съюза на учените в България – клон Плевен

НАЙ-НОВОТО ДЕЛЕНИЕ В АРИТМЕТИКАТА И В СВЕТА Илия Петров – член на Съюза на учените в България – клон Плевен   Общо правило: Какво трябва да се знае и задължително да се запамети при новото деление. След като се видят числата и цифрите за секунди да се изчисли от колко цифри ще се състои частното…

Награда по хуманитаристика на името на академик Юрдан Трифонов

Наградени учени с наградата по хуманитаристика на името на академик Юрдан Трифонов през годините    Посмъртно на  проф. Михаил Грънчаров, протокол 10 от 16.10.2009 г. Доц. Милко Аспарухов е носител на наградата на името на акад. Ю. Трифонов за 2010 година   Доц. Свобода Гюрова е носител на наградата на името на акад. Ю. Трифонов…

Илия Петров – Жив компютър – ново смятане

Илия Петров – Жив компютър – ново смятане Най-новото смятане в аритметиката Илия Петров – Жив компютър – ново смятане   ОТЗИВИ в сайтовете на Интернет Виж изображения, видеоклипове. Напиши ключовите думи точно: Смятането в аритметиката през вековете Световни откриватели в аритметиката и математиката Най-великите световни откриватели в смятането на аритметиката Новите открития в аритметиката…