Обява за награда по хуманитаристика на името на Академик Юрдан Трифонов

ОБЯВА

Съюз на учените в България, клон Плевен обявява конкурс за връчване на ежегодната награда по хуманитаристика на името на Академик Юрдан Трифонов. В конкурса могат да участват творци или творчески колективи с принос за духовното, културно и научно развитие на Плевен и Плевенския край.

Документи се подават в офиса на СУБ, клон Плевен  ул. „Васил Левски“ № 150, ет. 3

Телефон за връзка – 087 701 7083

Краен срок 20.10.2022 г.

Вижте изискванията към кандидатите!

Награда по хуманитаристика на името на АКАД. ЮРДАН ТРИФОНОВ

Изисквания към кандидатите

 1. Наградата се присъжда чрез конкурс на творец или творчески колектив за цялостен принос за духовното, културно и научно развитие на Плевен и Плевенския край.
 2. Кандидатът трябва да е автор на научен труд или трудове със значителен принос в областта на историята, литературата, публицистиката, опазване и популяризиране на материалното и духовно културно наследство  или дейност със съществен принос за научното и културно развитие на Плевен и Плевенския край.
 3. За наградата могат да кандидатстват творци, учени, научни и творчески колективи, културни и обществени организации и други, които са допринесли за духовното, културно и научно развитие на Плевен и Плевенския край.
 4. Кандидатите за участие в конкурса подават молба и следните документи:
 • Автобиография или справка за творческо развитие на колектива;
 • Актуален списък с научна продукция у нас и в чужбина, оригинални научно-изследователски трудове, монографии, учебници, учебни ръководства и помагала, публикации, изобретения, научни и научно-приложни разработки или творчески и културни изяви и постижения у нас и в чужбина, цитирани трудове от други автори, мнения и становища с обществена значимост,  обществено-полезна и призната дейност;
 • Награди, отзиви, оценки, постижения;
 • Участие в научни съвети, комисии, експертни съвети, журита, конкурси, състезания и други;
 • Участие в редколегии на научни, научно-популярни и популярни списания;
 • Две рецензии от хабилитирани лица или специалисти от съответната област, конкретно за участие в конкурса.
 1. Кандидатите се оценяват по съвкупност от 5-членна комисия. Наградата се връчва в навечерието на 1-ви НОЕМВРИ – Ден на народните будители.