Председатели на секциите

Секция „Медицина”

доц. д-р Стела Людмилова Георгиева

5800 Плевен, ул. „Братя Миладинови” № 28, ап. 4
дом. тел. 064/ 80 1 438
сл. тел. 884 295
E-mail: doichinova_ceca@abv.bg

Секция „Авиация”

доц. д-р Галина Тодорова Тодорова

5800 Плевен, ул. "Георги Кочев" № 14, ет. 2, ап. 7
тел. номер:
E-mail: galibs@abv.bg

Секция „Агробиология”

ас. Ина Стойчева

5800 Плевен, ул. Княз Борис I 85, вх. А, ап. 4
дом. тел. 064/805882
тел. номер: 0878245217
E-mail: ina7777@abv.bg

Секция „Лозарство и винарство”

гл. ас. д-р инж. Димитър Робертов Димитров

5800 Плевен, ж.к. Сторгозия
сл. тел. 064/822 161
тел. номер: 0885 540 245
E-mail: dimitar_robertov@abv.bg

Секция „История и археология”

проф. д-р Пламен Маринов Лаков
тел. номер: 0897 089 662 / 0877 948 374
E-mail: washek@abv.bg

Секция „Военна история”

 Емилия Димитрова Зорнишка

5800 Плевен, ул. „Априлов” № 17, вх. Б, ап. 8
дом. тел. 064/ 801 471
тел. номер: 0888 601 023
E-mail: zornishka@gmail.com

Секция „Филология и педагогика”

доц. Теодора Димитрова Вълова
дом. тел. 064/ 933 021
сл. тел. 840 972
тел. номер: 0889 905 955 / 0879 596 890
E-mail: valova_teodora@abv.bg

Секция „Математика, икономика, физика и право”

д-р Светлана Ненчева Лакова

5800 Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 94, вх. В, ап. 3
дом. тел. 064/803678
тел. номер: 0898989378
E-mail: swnen4eva@abv.bg