ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СУБ – КЛОН ПЛЕВЕН ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Председатели на СУБ – клон Плевен:

Проф. д-р Иван Карамишев     –    от 1960 до 1973 година

Доц. д-р Георги Георгиев         –   от 1973 до 1981 година

Проф. д-р Евгения Йорданова  –   от 1981 до 1989 година

Проф. д-р Любомир Ковачев    –   от 1989  до 1999 година

Доц. д-р Димитър Чакъров        –  от 1999 до 2005 година

Проф. Михаил Грънчаров          –  от 2005 до 2009 година

Проф. Атанас Кирилов               –  от 2009 година