ПРИЗНАНИЕ В САЙТОВЕТЕ НА ИНТЕРНЕТ ЗА ОТКРИВАТЕЛЯ НА “НОВО СМЯТАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ” ИЛИЯ ПЕТРОВ