СРЕЩА СЪС ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН С РЕСОР “ПРОЕКТИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

СРЕЩА СЪС ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН С РЕСОР “ПРОЕКТИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

На 14 март 2024 г. (четвъртък) бе проведена среща с участието на членове на СУБ-клон Плевен и културни дейци със заместник-кмета на община Плевен г-жа Елина Димитрова, която е ангажирана с ресор “Проекти и хуманитарни дейности”. На срещата беше представена дейността на СУБ – Плевен. Бяха поставени и дискутирани редица въпроси, касаещи бъдещи съвместни дейности по организиране на колаборативни мероприятия, възможности за съвместна проектна дейност и засилване на сътрудничеството. Очертани бяха линии за активна и ефективна съвместна работа, които предстои да намерят отражение в дейността на СУБ – клон Плевен.