Структура и ръководство

Плевенския съюз на учените организира и осъществява дейността си чрез секции, изградени по научни области, като всяка секция се ръководи от бюро, състоящо се от председател и секретар.

Контролна комисия:

1. д-р Милен Стефчов Митков – председател
сл. тел. 0631/ 662 69
тел. номер: 0887 627 02
E-mail: milen80pl@abv.bg
2. д-р Светлана Ненчева Лакова
дом. тел.
тел. номер:
E-mail:
3. д-р Георги Кирилов Андреев
5800 Плевен, ул. „Шипка” № 26, бл. 4, вх. Б, ап. 6
тел. номер: 0887 536 332
E-mail:

Секция „Медицина”

доц. д-р Стела Людмилова Георгиева - председател
Членове:
доц. д-р Христина Йоткова Хиткова
5800 Плевен, ж.к. „Сторгозия“ № 11, вх. Г, ап. 16
дом. тел. 064/ 862 769
тел. номер: 0899 116 021
E-mail: hitkova@abv.bg

Секция „Авиация”

доц. д-р Стефан Савов Билидеров - председател
Членове:
ас. Галина Тодорова Тодорова
5800 Плевен, ул. "Георги Кочев" № 14, ет.2, ап. 7
E-mail: biliderow_ss@yahoo.com

Секция „Агробиология”

ас. Ина Стойчева - председател
Членове:
проф. Божана Костадинова Дочкова
5800 Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 23
дом. тел. 064/ 800 130
тел. номер:
E-mail: b_dochkova@abv.bg
Мирослав Стефанов Симеонов
5800 Плевен, ж.к. „Мара Денчева” бл. 11
тел. номер: 0886 632 123
E-mail:

Секция „Лозарство и винарство”

гл. ас. д-р инж. Димитър Робертов Димитров - председател
Членове:
Даниела Цветанова Димитрова
5800 Плевен
тел. номер: 0899 057 764
E-mail: dimitar_robertov@abv.bg

Секция „История и археология”

проф. д-р Пламен Маринов Лаков - председател
Членове:
Олга Петрова
5800 Плевен, ул. "Сан Стефано" бл. 12, вх. Г, ап. 12
дом. тел. 064/ 829 886
тел. номер: 0897 089 662 / 0877 948 374
E-mail: washek@abv.bg

Секция „Военна история”

Емилия Димитрова Зорнишка - председател
Членове:
Соня Николова Лазарова
5800 Плевен, ул. „Христо Ботев“ №142, ап. 26
дом. тел. 064/ 822 814
сл. тел. 834 253
тел. номер: 0888 601 023
E-mail: zornishka@gmail.com

Секция „Филология и педагогика”

доц. Теодора Димитрова Вълова - председател
Членове:
Янка Иванова Цветанова
5800 Плевен, ж.к. „Дружба“ бл. 323, ап. 2
дом. тел. 064/ 878 801
сл. тел. 884 206
тел. номер: 0898 563 350
E-mail: yanka.tzvetanova@gmail.com

Секция „Математика, икономика, физика и право”

д-р Светлана Ненчева Лакова - председател
Членове:
Петя Иванова Влахова
5800 Плевен, ул. „Кайзерслаутерн” № 5
дом. тел. 064/ 823 270
тел. номер:
E-mail: