СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН ПЛЕВЕН

I. Най-новото смятане в аритметиката

Илия Петров – Жив компютър – ново смятане

ОТЗИВИ

в сайтовете на Интернет

Виж изображения, видеоклипове. Напиши ключовите думи точно:

 1. Смятането в аритметиката през вековете
 2. Световни откриватели в аритметиката и математиката
 3. Най-великите световни откриватели в смятането на аритметиката
 4. Новите открития в аритметиката и математиката през 21 век
 5. Аритметиката на Илия Петров
 6. Аритметиката на Айнщайн
 7. Новото смятане на Джон Атанасов
 8. Последователи на Питагор в смятането на числата
 9. След Фибоначи – кой открива новото смятане в Европа
 10. Илия Петров в енциклопедията Бележити българи на съвременна България
 11. Книги за новото смятане– издания на СУБ
 12. Най-новото смятане в света
 13. Новото смятане на България
 14. Илия Петров – Жив компютър със златен медал от САЩ и позлатена купа от Брюксел
 15. Новото смятане в аритметиката превръща мозъка в калкулатор
 16. Произведенията на двуцифрени, трицифрени и четирицифрени числа могат да се записват с умножение и без умножение за секунди направо в един ред
 17. Жив компютър ново смятане в теорията на игрите
 18. Умножавайте големите числа за секунди
 19. Великите учени и техните открития в новото смятане на аритметиката

II. НОВО СМЯТАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ

Илия Петров – член на Съюза на учените в България

 

Как да записваме произведенията на двуцифрени, трицифрени и четирицифрени числа по двуцифрени, трицифрени  и четирицифрени числа направо в един ред за секунди

Какво е необходимо да знаем:

 1. Таблицата за умножение от 1 до 9
 2. Да се научим за секунди да четем таблицата за умножение на единици и десетици
 3. Да се научим да превръщаме цифрите от 1 до 9 пак в цифри от 1 до 9 с Код 1, Код 2, Код 3, Код 4 и Код 5
 4. Да извършваме бързо и лесно за секунди комбинирани действия събиране на едноцифрени и двуцифрени числа с 1, 2, 3, 4, 5… произведения от таблицата за умножение
 5. Да заменим в паметта плюс с буквата И и да не произнасяме думата равно за по-бързо извършване на действията
 6. Да фотографираме в паметта цветните кодирани цифрови програми „ИХ“ на двуцифрените, трицифрените и четирицифрените числа
 7. Начертайте си цветните кодирани цифрови програми “ИХ“ с празни кръгове. Пишете с молив нови числа и изчислете. Изтрийте цифрите в кръговете и се упражнявайте с нови числа, докато за секунди започнете да извършвате действията.
 8. Цифрите в програмите 1234321 означават Код 1, Код 2, Код 3, Код 4.

КОДОВЕ

 

Код 1

Код 1 се изчислява в последните цифри на множителите и в първите цифри на множителите. Форма – вертикална права, цвят в кодирана програма „ИХ“ – жълт и жълти точки. С Код 1 две цифри от 1 до 9 се превръщат  в една или две цифри – пак цифри от 1 до 9. В Код 1 се образуват единиците на произведенията и първите цифри на произведенията – общо правило при умножението на всички числа.

В Код 1 цифрите 7 и 8 се превръщат в 5 и 6 или в 6 и 5.

Превръщането на цифрите се постига  по два начина:

а) С умножение 7 х 8 = 56. Първо правим изчисления с единиците, а после – с десетиците.

б) С четене на таблицата за умножение. Четем 7 и 8 така:

– Единици – 6; Когато четем единиците не мислим за десетиците и обратно

– Десетици – 5; Когато четем десетиците не мислим за единиците.

Първо се заучава таблицата, а после четенето на таблицата. Четенето на таблицата се ползва при умножението на всички числа.

Ако се научим за секунди да четем таблицата ще умножаваме до четирицифрените числа за секунди  и ще записваме  произведенията направо в един ред.

Как да четем за секунди Код 1:

Код 2

Код 2 се изчислява в последните две цифри на множителите и в първите две цифри по едно и също правило.

Форма на Код 2 – X (хикс). Цвят в програма „ИХ“ – червен и червени точки. С Код 2 четири цифри от 1 до 9 се превръщат в една, две или три цифри  – пак цифри от 1 до 9. В Код 2 се образуват десетиците на произведенията в последните две цифри, а в първите две цифри на множителите се образуват втората или третата цифри на произведенията – общо правило при умножението на всички числа.

 

Как да дешифрираме и превърнем умножаващите цифри 7439 в две цифри:

В действието се извършва комбинирано действие умножение и събиране на две произведения. Умножават се единиците на вторият множител  по десетиците на първият множител плюс умножението на десетиците на вторият множител по единиците на първият множител.

Зрително възприемаме 9 х 7 и 3 х 4 – 63 и 12. Извършваме комбинираното умножение и събиране на две произведения така:

 • С умножение

Зрително възприемаме 63 и 12. Второто двуцифрено число превръщаме в 10 + 2 и действието в ума се извършва така:

 • + 10 = 73 + 2 = 75
 • С четене на Код 2.

Зрително възприемаме умножаващите цифри  97 и 34. В ума действието се извършва така:

 • Единици: 3 и 2 – 5
 • Десетици: 6 и 1 – 7

Ако се научим да четем Код 2 за секунди ще умножаваме двуцифрените, трицифрените, четирицифрените и петцифрените числа по двуцифрени и ще записвате произведенията им направо в един ред за секунди.

Как да дешифрираме и четем Код 2 за секунди.

С четене:

 • Единици 5 и 6 – 11 – 1 и 1 на ум
 • Десетици – 1 на ум и 1 – 2 и 5 – 7

С четене:

 • Единици 6 и 0 – 6
 • Десетици – 1 и 3 – 4

Код 3

 

Код 3 се изчислява в последните три цифри на множителите и в първите три цифри по едно и също правило.

Форма на код 3  (хикс с пресечка). Цвят в Програма „ИХ“ – зелен и зелени точки. В Код 3 – шест цифри от 1 до 9 се превръщат в една, две или три цифри – пак цифри от 1 до 9. В Код 3 се образуват стотиците в последните 3 цифри, а в първите 3 цифри на множителите се образуват третата или четвъртата цифри на произведението.

Как да дешифрираме и превърнем умножаващите 6 цифри 574839 в 2 цифри.

В действието се извършва комбинирано действие умножение и събиране на три произведения. Умножават се единиците на вторият множител по стотиците на първият множител плюс стотиците на вторият множител по единиците на първият множител плюс десетиците на вторият множител по десетиците на първият множител.

Дешифрирането на Код 3 се извършва така:

а) С умножение

Зрително възприемаме 9 х 5 + 8 х 4 + 3 х 7 = 45 + 32 + 21. Бързо и лесно комбинираното действие умножение и събиране на 3 произведения в ума се извършва така – второто произведение 32 възприемаме като 30 + 2, а третото 21 – като 20 + 1. В ума действието изпълняваме така: 45 + 30 = 75 + 2 = 77 + 20 = 97 + 1 = 98.

б) С четене на кода – зрително възприемаме 9 х 5  и 8 х 4 и 3 х 7. 45; 32; 21; Четем единиците и десетиците:

– Единици: 5 и 2 – 7 и 1 – 8

– Десетици: 4 и 3 – 7 и 2 – 9.

Ако се научим за секунди да четем и броим единиците и десетиците на 3 произведения ще умножаваме трицифрени, четирицифрени и петцифрени числа по трицифрени числа за секунди.

Умножаващите цифри 257683 в Код 3 дешифрираме за секунди така:

 • С умножение: Зрително възприемаме 3 х 2 + 6 х 7 + 8 х 5; 6 + 42 + 40. В ума действието изпълняваме така: 6 + 42 = 48 + 40 = 88
 • С четене на кода
 • Единици: 6 и 2 – 8 и 0 – 8
 • Десетици: 0 и 4 – 4 и 4 – 8.

 

Код 4

 

Код 4 се изпълнява в последните 4 цифри  на множителите и в първите 4 цифри на множителите по едно и също правило.

 

Форма на Код 4 :  (два хикса). Цвят в Програма „ИХ“ – син. В Код 4 осем цифри от 1 до 9 се превръщат в една, две или три цифри от 1 до 9.

В Код 4 се образуват хилядите на произведенията, а при умножение на многоцифрени числа – в първите 4 цифри се образуват четвъртата или петата цифри на произведението.

Как да дешифрираме и да превърнем умножаващите 8 цифри 25746839 в 2 или 3 цифри.

 • Единици – 3
 • Десетици – 11

В действието се извършва комбинирано действие умножение и събиране на 4 произведения. Умножават се или се четат единиците на вторият множител по хилядите на първият множител, хилядите на вторият множител по единиците на първият множител, десетиците на вторият множител по стотиците на първият множител и стотиците на вторият множител по десетиците на първият множител.

Зрително действието възприемаме така: 9 х 2 + 6 х 4 + 3 х 5 + 8 х 7.

а) С умножение

Второто, третото и четвъртото произведение превръщаме в десетично число и едноцифрено число. Действието в ума извършваме така: 18 + 20 = 38 + 4 = 42 + 10 =52 + 5 =57 + 50 = 107 + 6 = 113.

б) С четене на Код 4. В ума действието се извършва за секунди. Четем и броим:

– Единици: 8 и 4 – 12 и 5 – 17 и 6 – 23. Записваме 3 единици и 2 на ум.

– Десетици: 2 на ум от единиците и 1 – 3 и 2 – 5 и 1 – 6 и 5 – 11 десетици.

Така за секунди дешифрираме и броим Код 4.

 

III. НОВОТО СМЯТАНЕ НА БЪЛГАРИЯ

1. УМНОЖЕНИЕ НА ДВУЦИФРЕНИ ПО ДВУЦИФРЕНИ ЧИСЛА СЪС ЗАПИСВАНЕ

НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ИМ НАПРАВО В ЕДИН РЕД ЗА СЕКУНДИ

Кодираните цветни цифрови програми „ИХ“ са програми за умножение, при които цифрите от 1 до 9 се движат по българските букви И и Х и се превръщат пак в цифри от 1 до 9. Действията започват от последните цифри на множителите от единиците и се движат от дясно на ляво – общо правило за всички програми.

При кодираните цифрови програми  единиците на кода се записват в произведенията, а десетиците се помнят на ум и се отнасят в следващия код. Ако числото на ум не може да се запамети се записва над и под цифрите на следващия код, а ако няма на ум се поставя точка. Винаги числото на ум се отнася и сборува с единиците на следващия код и кода се изчислява по общото правило като единиците на кода се записват в произведението, а десетиците се помнят на ум – общо правило за всички кодове и за всички умножения.

Изчисляването на кодовете се извършва с умножение в кода и с четене на кода – общо правило за всички кодове.

Действия: Първо действие – Код 1 – жълто; 36  с умножение и 6 единици и 3 десетици с четене на кода. Единиците 6 се записват в произведението, а десетиците – 3 се помнят на ум или се записват над десетиците в първият множител – над 7. В Код 1 се образуват единиците на произведенията при умножението на всички числа.

Второ действие: Код 2 червено.

 • Единици: 3 на ум от код 1 и 3 – 6 и 2 – 8 и числото се записва за десетици на произведението.
 • Десетици: 6 и 1 – 7 – числото се помни на ум или се записва под десетиците на вторият множител – под 3. В Код 2 се образуват десетиците на произведенията при умножението на всички числа.

Трето действие: Код1 – жълти точки. Виж код 1б. Числото 7 на ум от Код 2 + Код 1; 7 и 21 – 28 – първите две цифри на произведението. Така се изчислява първата или първите две цифри на произведенията при умножението на всички числа.

Проверете умножението на двуцифрените числа за секунди.

2. УМНОЖЕНИЕ НА ТРИЦИФРЕНИ ПО ДВУЦИФРЕНИ ЧИСЛА СЪС ЗАПИСВАНЕ

НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ИМ НАПРАВО В ЕДИН РЕД ЗА СЕКУНДИ

574 Х 39

ЦВЕТНА КОДИРАНА ПРОГРАМА „ИХ“ 1221

Действие:

Научи ли се умножението на двуцифрените числа, много лесно и много бързо ще се научат и умноженията на трицифрените, четирицифрените и петцифрените числа по двуцифрени числа и произведенията им ще се записват направо в един ред за секунди.

При умножението на трицифрени по двуцифрени числа се извършват 4 действия, от които всичките се извършват както при умножението на двуцифрените числа.

Първо и второ действие са същите, както при умножението на двуцифрените числа. Виж действията при умножението на 74 х 39.

Трето и четвърто действие се извършват, както второ и трето действие при умножение на двуцифрените числа.

Трето действие – Код 2 – червени точки. Действието се извършва така: Числото 7 на ум от второ действие + Код 2 от трето действие. Виж Код 2;

 • Единици: 7 на ум от второ действие и 5 – 12 и 1 – 13 – 3 се записва в произведението и 1 на ум.
 • Десетици: 1 на ум от единиците и 4 – 5 и 2 – 7 на ум или се записва под 3.

Четвърто действие: Код 1 – жълти точки. Действието се извършва така: 7 на ум и 15 – 22 – първите две цифри на произведението.

Проверете за секунди умножението на трицифрените по двуцифрените числа:

3. УМНОЖЕНИЕ НА ЧЕТИРИЦИФРЕНИ ПО ДВУЦИФРЕНИ ЧИСЛА

СЪС ЗАПИСВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ИМ НАПРАВО

В ЕДИН РЕД ЗА СЕКУНДИ

8574 Х 39

КОДИРАНА ПРОГРАМА „ИХ“ 12221

Действия:

Първо, второ и трето действие са същите, както при умножение на трицифрените по двуцифрени числа. Виж умножението на 574 х 39. Четвърто и пето действие се извършват, както второ и трето действие при умножението на двуцифрените числа. Четвърто действие – Код 2 – червено. Кода се чете за секунди така:

 • Единици: 7 на ум от трето действие и 2 – 9 и 5 – 14 – 4 се записва в произведението и 1 на ум.
 • Десетици: 1 на ум от единиците и 7 – 8 и 1 – 9 – числото се помни на ум или се записва под 3.

Пето действие. Код 1 – жълто. Зрително гледаме кода и в ума изчисляваме – 9 и 24 – 33 – първите две цифри на произведението.

Проверете за секунди умножението на четирицифрените по двуцифрени числа.

4. УМНОЖЕНИЕ НА ПЕТЦИФРЕНИ ПО ДВУЦИФРЕНИ ЧИСЛА СЪС ЗАПИСВАНЕ

НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО ИМ НАПРАВО В ЕДИН РЕД ЗА СЕКУНДИ

 

При умножението се извършват 6 действия, от които всичките са както при умножението на двуцифрените числа. Код 2 се изчислява 4 пъти с различни цифри от 1 до 9.

КОДИРАНА ПРОГРАМА „ИХ“ 122221

Действия:

Първо, второ, трето и четвърто действие са същите, както при умножаването на четирицифрените по двуцифрени числа. Виж умножението на 8574 х 39. Пето и шесто действие се извършват по правилото на второ и трето действие при умножение  на двуцифрени по двуцифрени числа.

Пето действие – зрително гледаме Код 2 (9 х 6 + 3 х 8) и в ума изчисляваме:

 • Единици: 9 на ум и 4 – 13 и 4 – 17 – 7 се записва в произведението и 1 на ум.
 • Десетици: 1 на ум и 5 – 6 и 2 – 8 – числото се помни на ум или се записва под 3.

Шесто действие – зрително гледаме Код 1- жълто и в ума изчисляване 8 на ум и 18 (3 х 6) – 26 – първите две цифри на произведението.

Проверете за секунди умножението на петцифрените по двуцифрени числа:

 

В този ред и последователност се умножават и шестцифрени, седемцифрени и многоцифрени числа по двуцифрени числа и произведенията им се записват направо в един ред.

5. УМНОЖЕНИЕ НА ТРИЦИФРЕНИ ПО ТРИЦИФРЕНИ ЧИСЛА СЪС ЗАПИСВАНЕ

НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ИМ НАПРАВО В ЕДИН РЕД ЗА СЕКУНДИ

ЦВЕТНА КОДИРАНА ПРОГРАМА „ИХ“ 12321

Действия:

При умножението на трицифрени по трицифрени числа се извършват 5 действия, от които 4 действия се извършват както при умножаването на двуцифрените числа. Научи ли се само Код 3 ще се умножават всички трицифрени по трицифрени числа и произведенията им ще се записват направо в един ред.

Действия:

Първо и второ действие са същите, както при умножаването на двуцифрените числа. Виж умножението на 74 х 39.

Трето действие: Код 3 – синьо (9 х 5 + 8 х 4 + 3 х 7). Зрително гледаме цифрите на Код 3 и в ума изчисляваме:

 • Единици: числото 7 на ум от второ действие или записано над 5 и 5 – 12 и 2 – 14 и 1 – 15 – 5 се записва в произведението и 1 на ум.
 • Десетици: 1 на ум от единиците и 4 – 5 и 3 – 8 и 2 – 10 – числото се помни на ум или се записва под десетиците на вторият множител – под 3. Изпускаме последните цифри – единиците на двата множителя и умножаваме първите две цифри на 57 х 83 на трицифрените множители по правилото на второ и трето действие при умножение на двуцифрените числа.

Четвърто действие – Код 2 – червени точки – (3 х 5 + 8 х 7). Зрително гледаме кода и извършваме действието така:

 • Единици: Числото 10 на ум и 5 – 15 и 6 – 21 – 1 се записва в произведението и 2 на ум
 • Десетици: 2 на ум от единиците и 1 – 3 и 5 – 8 – числото се помни на ум или се записва под стотиците на вторият множител – под 8

Пето действие – Код 1 – жълти точки (8 х 5). Зрително гледаме цифрите на кода и изчисляваме: 8 на ум и 40 – 48 – първите две цифри на произведението.

За секунди проверете произведенията на трицифрените числа:

6. УМНОЖЕНИЕ НА ЧИТИРИЦИФРЕНИ ПО ТРИЦИФРЕНИ ЧИСЛА СЪС ЗАПИСВАНЕ

НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ИМ НАПРАВО В ЕДИН РЕД ЗА СЕКУНДИ

КОДИРАНА ПРОГРАМА „ИХ“ 123321

Действия:

Първо, второ и трето действие са същите както при трицифрените числа. Виж умножението на трицифрените числа 574 х 839. Числото на ум от трето действие се записва над първата цифра в четирицифреният множител. Изоставя се последната цифра 4 на четирицифреният множител и се умножават първите три цифри 657 по трицифреният множител 839 по правилото на трето, четвърто и пето действие при умножение на трицифрените числа.

Четвърто действие – Код 3 – зелено (9 х 6 + 8 х 7 + 3 х 5). Зрително възприемаме кода и в ума изчисляваме:

 • Единици: 10 на ум от трето действие и 4 – 14 и 6 – 20 и 5 – 25 – 5 се записва в произведението и 2 на ум.
 • Десетици: 2 на ум от единиците и 5 – 7 и 5 – 12 и 1 – 13 на ум или се записва под десетиците на трицифреният множител – под 3.

Пето действие: Код 2 – червено. Изоставяме последните две цифри на Код 3 и умножаваме първите две цифри 65 х 83 по правилото на Код 2. Зрително възприемаме цифрите на Код 2 и в ума изчисляваме:

 • Единици: 13 на ум или 13 под цифрата 3 и 8 – 21 и 0 – 21 – 1 се записва в произведението и 2 на ум.
 • Десетици: 2 на ум от единиците и 1 – 3 и 4 – 7 на ум и се отнася в следващия код.

Шесто действие: Код 1 – жълто (8 х 6). Зрително възприемаме цифрите на кода и правим изчисления – 7 на ум и 48 – 55 – първите две цифри на произведението.

За секунди проверете умножението на четирицифрените по трицифрени числа.

7. УМНОЖЕНИЕ НА ПЕТЦИФРЕНИ ПО ТРИЦИФРЕНИ ЧИСЛА СЪС ЗАПИСВАНЕ

НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ИМ НАПРАВО В ЕДИН РЕД ЗА СЕКУНДИ

КОДИРАНА ПРОГРАМА „ИХ“ 1233321

Действия:

Първо, второ, трето и четвърто действия са същите както при умножението на четирицифрените по трицифрените числа. Виж умножението на 6574 х 839.

Пето действие: Умножават се първите три цифри на петцифреният множител по правилото на трето, четвърто и пето действие при умножение на трицифрените числа. Умножават се 265 х 839.

Пето действие: Код 3 – зелено (9 х 2 + 8 х 5 + 3 х 6) . В ума действието се извършва така:

 • Единици: 13 и 8 – 21 и 0 – 21 и 8 – 29 – 9 се записва в произведението и 2 на ум.
 • Десетици: 2 на ум от единиците и 1 – 3 и 4 – 7 и 1 – 8 на ум или се записва под 3.

Шесто действие: Код 2 – червено (3 х 2 + 8 х 6). В ума действието се извършва така:

 • Единици: 8 на ум и 6 – 14 и 8 – 22 – 2 се записва в произведението и 2 на ум.
 • Десетици: 2 на ум от единиците и 0 – 2 и 4 – 6 на ум или се записва под 8.

Седмо действие: Код 1 – жълто (8 х 2). В ума действието се извършва така: 6 на ум и 16 – 22 – първите две цифри на произведението.

 

8. УМНОЖЕНИЕ НА ЧЕТИРИЦИФРЕНИ ЧИСЛА ПО ЧЕТИРИЦИФРЕНИ ЧИСЛА СЪС ЗАПИСВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ИМ НАПРАВО В ЕДИН РЕД ЗА СЕКУНДИ

ЦВЕТНА КОДИРАНА ПРОГРАМА „ИХ“ 1234321

В Код 4 се образуват хилядите на произведенията.

При умножението на четирицифрените числа се извършват 7 действия, от които 6 действия се извършват както при трицифрените числа.

Действия:

Първо, второ и трето действия са същите, както при умножението на трицифрените числа. Виж умножението на 574 х 839.

Четвърто действие: Код 4 – синьо (9 х 2 + 6 х 4 + 3 х 5 + 8 х 7). Зрително възприемаме цифрите на кода, дешифрираме и в ума правим изчисления:

 • Единици: 10 на ум от трето действие и 8 – 18 и 4 – 22 и 5 – 27 и 6 – 33 – 3 се записва в произведението и 3 на ум.
 • Десетици: 3 на ум от единиците и 1 – 4 и 2 – 6 и 1 – 7 и 5 – 12 на ум или се

записва под десетиците на вторият множител – под 3.

Пето действие: Код 3 – зелени точки (3 х 2 + 6 х 7 + 8 х 5). Зрително възприемаме цифрите на кода и в ума правим изчисления:

 • Единици: числото на ум 12 и 6 – 18 и 2 – 20 – 0 се записва в произведението и 2 на ум.
 • Десетици: 2 на ум от единиците и 0 – 2 и 4 – 6 и 4 – 10 на ум или се записва под стотиците на вторият множител.

Шесто действие: Код 2 – червени точки (8 х 2 + 6 х 5). Зрително възприемаме цифрите на кода и в ума правим изчисления:

 • Единици: 10 – числото на ум от пето действие и 6 – 16 и 0 – 16 – 6 се записва в произведението и 1 на ум.
 • Десетици: 1 на ум от единиците и 1 – 2 и 3 – 5. Числото се помни на ум или се записва под хилядите на вторият множител – под 6.

Седмо действие: Код 1 – жълти точки (6 х 2). В ума действието се извършва така: 5 на ум от шесто действие и 12 – 17 – първите две цифри на произведението.

Проверете за секунди умножението на четирицифрените числа:

Ако се научим да дешифрираме Код 1, Код 2, Код 3 и Код 4 и Кодираните цветни цифрови програми ще умножаваме за секунди всички двуцифрени, трицифрени и четирицифрени числа.

IV. УМНОЖАВАЙТЕ

ГОЛЕМИТЕ ЧИСЛА ЗА СЕКУНДИ

 

БЪЛГАРСКО СУДОКУ

 

Големи числа се наричат числата, които са значително по-големи от тези в ежедневната употреба. Съществуват две основни скали за именуване на големите числа в света – къса и дълга скала. При късата скала всеки следващ n-илион е хиляди пъти по-голям от предходния, а при дългата е един милион пъти по-голям от предходния. Как да превърнем малките числа в големи и как да ги пишем и четем. Първо трябва да се научат наименованията на големите числа от късата скала, а те са: милиард 109 – единица с девет нули; трилион 1012 – единица с 12 нули; степента определя броя на нулите и числата; квадрилион 1015; квинтилион 1018; секстилион 1021; септилион 1024; октилион 1027; нонилион 1030; децилион 1033; ундецилион 1036; дуодецилион 1039; тридецилион 1042; кваддецилион 1045… Големите числа са едноцифрени, двуцифрени и трицифрени. Те се пишат и четат така: 5 х 109 – 5 милиарда; 5 х 1010 – петдесет милиарда; 5 х 1011 – петстотин милиарда; 6 х 1033 – 6 децилиона; 6 х 1034 – 60 децилиона и 6 х 1035 – 600 децилиона. Към степента прибавяме 1 и 2 числата стават двуцифрени и трицифрени големи числа. Така се пишат и четат всички големи числа. Как се пише и чете едно десетцифрено число 8 694 357 896 превърнато в децилиони:

а) 8.694 357 896 х 1033 – 8 децилиона, 694 нонилиона, 357 октилиона и 896 септилиона.

б) 8.694 357 896 х 1034 – 86 децилиона, 943 нонилиона, 578 октилиона и 960 септилиона.

в) 8.69 435 7896 х 1035 – 869 децилиона, 435 нонилиона, 789 октилиона и 600 септилиона.

Така се пишат и четат всички големи числа.

 

УМНОЖЕНИЕ НА ГОЛЕМИТЕ ЧИСЛА

 

При умножението на големите числа в действията се ползват кодовете, както при малките числа с тази разлика: десетиците на кода не се помнят на ум и не се отнасят в следващото действие, а се записват в произведението. Когато при изчисляването на кода се получи едноцифрено число, то се записва в произведението и пред него се поставят 2 нули. Когато кода е двуцифрено число  се записва в произведението и пред него се записва една нула, а когато кода е трицифрено число и трите цифри се записват в произведението и не се поставя нула. В Код 1 – първите цифри на множителите също не се поставя нула.

Как да превърнем трицифреното число 763 в трилиони, милиарди и милиони и как да го запишем. Записваме го така – 7.006003 х 1012 и се чете 7 трилиона, 6 милиарда и 3 милиона. Така се превръщат всички малки числа в големи. След първата цифра се поставя точка, между цифрите по 2 нули умножено по голямото число.

 

БЪЛГАРСКОТО СУДОКУ

 

 • Умножете големите числа 7 трилиона и 4 милиарда по 3 милиарда и 9 милиона.

Напишете произведението направо в един ред за секунди.

Напиши, смятай и чети:

Степента в произведението се получава от сбора на двете степени 12 + 9 + 1 = 22. Плюс 1 се прибавя само когато Код 1 на първите цифри (3 х 7 =21) е двуцифрено число, а ако е едноцифрено не се прибавя единица.

 • Умножете големите числа 5 трилиона, 7 милиарда и 4 милиона по 8 децилиона, 3 нонилиона и 9 октилиона. Напишете произведението направо в един ред за секунди.

Напиши, смятай и чети:

 • Умножете големите числа 2 квадрилиона, 5 трилиона, 7 милиарда и 4 милиона по 6 нонилиона, 8 октилиона, 3 септилиона и 9 секстилиона. Напишете произведението направо в 1 ред за секунди.

Напиши, смятай и чети:

Действия: Виж Код 1а, Код 2а, Код 3а, Код 4, Код 3б, Код 2в, код 1г.

Прочетете умножаващите цифри и произведенията им. Виж големите числа.

 

УМНОЖЕНИЕ НА ГОЛЕМИТЕ ЧИСЛА С ЕДНОЦИФРЕНИ,

ДВУЦИФРЕНИ И ТРИЦИФРЕНИ ГОЛЕМИ ЧИСЛА

Напиши, смятай и чети:

УМНОЖЕНИЕ НА ТРИЦИФРЕНИ ПО ТРИЦИФРЕНИ ГОЛЕМИ ЧИСЛА

 

Умножете и за секунди запишете произведението направо в един ред на 574 милиарда по 839 септилиона.

Напиши, смятай и чети:

Произведението се чете 481 ундецилиони и 586 децилиона. Големите и малките числа се умножават по едно и също правило, но се четат различно. Научете таблицата на големите числа.

Умножете 2 трилиона 657 милиарда и 400 милиона по 839 децилиона.

Напиши, смятай и чети:

Произведението се чете: 22 кваддецилиона, 295 тридецилиона и 586 дуодецилиона.

Смятането с големите числа няма практическо приложение и с тях обикновено работят математиката, астрономията, кристалографията и космологията. Смятането с големите числа е една прекрасна игра, българското судоку. Това е доказателство, че мозъкът има безкрайни предели и вие сте способен за големите работи. Научите ли тези игри за секунди ще умножавате и ще записвате произведенията направо в един ред на всички двуцифрени, трицифрени и четирицифрени числа. Вие вече знаете смятането на века – мечтата на човечеството.