Членове на бюрото

доц. д-р Борис Тотков Пеловски


дом. тел. 064/ 828 127
тел. номер: 0878 107 934
E-mail: bpelovski@af-acad.bg

проф. д-р Йорданка Андреева Найденова


дом. тел. 064/ 833 412
тел. номер: 0878 71 9 638
E-mail: y_naydenova@abv.bg

доц. Емилия Лакова

 

дом. тел. 064/820750
тел. номер:0884158/252
E-mail: elakova@yahoo.co.uk

проф. Пламен Маринов Лаков

тел. номер: 0897 089 662 / 0877 948 374
E-mail: washek@abv.bg