КОНКУРС ЗА НАГРАДА ПО ХУМАНИТАРИСТИКА НА ИМЕТО НА АКАД. ЮРДАН ТРИФОНОВ

Съюзът на учените в България – клон Плевен обявява за десета поредна година конкурс за наградата на името на акад. Юрдан Трифонов.      Изискванията са качени на сайта на СУБ Плевен. Молби за участие в конкурса се приемат в СУБ Плевен, ул. “Васил Левски” 150, ет. 3. Краен срок за приемане на документите: 05. 10.…