ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СУБ – КЛОН ПЛЕВЕН ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Председатели на СУБ – клон Плевен: Проф. д-р Иван Карамишев     –    от 1960 до 1973 година Доц. д-р Георги Георгиев         –   от 1973 до 1981 година Проф. д-р Евгения Йорданова  –   от 1981 до 1989 година Проф. д-р Любомир Ковачев    –   от 1989  до 1999 година Доц. д-р Димитър Чакъров        –  от 1999 до 2005…