Обява за награда по хуманитаристика на името на Академик Юрдан Трифонов

ОБЯВА Съюз на учените в България, клон Плевен обявява конкурс за връчване на ежегодната награда по хуманитаристика на името на Академик Юрдан Трифонов. В конкурса могат да участват творци или творчески колективи с принос за духовното, културно и научно развитие на Плевен и Плевенския край. Документи се подават в офиса на СУБ, клон Плевен  ул. „Васил Левски“…