160 Години от рождението на акад. Юрдан Трифонов

Тази година се навършват 160 Години от рождението на акад. Юрдан Трифонов, 75 години от неговата смърт и 16 години от учредяването на наградата по хуманитаристика “Акад. Юрдан Трифонов”. В тази връзка е подготвено възпоменателно табло в офиса на СУБ – клон Плевен, ул. “В. Левски” № 150, ет. 3. Откриването ще се извърши на 1-ви МАРТ 2024…