ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СУБ – КЛОН ПЛЕВЕН ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Председатели на СУБ – клон Плевен: Проф. д-р Иван Карамишев     –    от 1960 до 1973 година Доц. д-р Георги Георгиев         –   от 1973 до 1981 година Проф. д-р Евгения Йорданова  –   от 1981 до 1989 година Проф. д-р Любомир Ковачев    –   от 1989  до 1999 година Доц. д-р Димитър Чакъров        –  от 1999 до 2005…

КОНКУРС ЗА НАГРАДА ПО ХУМАНИТАРИСТИКА НА ИМЕТО НА АКАД. ЮРДАН ТРИФОНОВ

Съюзът на учените в България – клон Плевен обявява за десета поредна година конкурс за наградата на името на акад. Юрдан Трифонов.      Изискванията са качени на сайта на СУБ Плевен. Молби за участие в конкурса се приемат в СУБ Плевен, ул. “Васил Левски” 150, ет. 3. Краен срок за приемане на документите: 05. 10.…

НАЙ-НОВОТО ДЕЛЕНИЕ В АРИТМЕТИКАТА И В СВЕТА Илия Петров – член на Съюза на учените в България – клон Плевен

НАЙ-НОВОТО ДЕЛЕНИЕ В АРИТМЕТИКАТА И В СВЕТА Илия Петров – член на Съюза на учените в България – клон Плевен   Общо правило: Какво трябва да се знае и задължително да се запамети при новото деление. След като се видят числата и цифрите за секунди да се изчисли от колко цифри ще се състои частното…

Награда по хуманитаристика на името на академик Юрдан Трифонов

Наградени учени с наградата по хуманитаристика на името на академик Юрдан Трифонов през годините    Посмъртно на  проф. Михаил Грънчаров, протокол 10 от 16.10.2009 г. Доц. Милко Аспарухов е носител на наградата на името на акад. Ю. Трифонов за 2010 година   Доц. Свобода Гюрова е носител на наградата на името на акад. Ю. Трифонов…

Илия Петров – Жив компютър – ново смятане

Илия Петров – Жив компютър – ново смятане Най-новото смятане в аритметиката Илия Петров – Жив компютър – ново смятане   ОТЗИВИ в сайтовете на Интернет Виж изображения, видеоклипове. Напиши ключовите думи точно: Смятането в аритметиката през вековете Световни откриватели в аритметиката и математиката Най-великите световни откриватели в смятането на аритметиката Новите открития в аритметиката…